Richt je digitale strategie op doelstellingen in plaats van op het (eind) product

Ben Reineke

@benreineke15-12-2020

De populariteit van Agile binnen een digitale transformatie hoeven we niet meer te benoemen, het lijkt nog de enige optie. Of het nu gaat om Scrum, SAFe, Kanban of een andere aanpak, de Agile organisatie is niet meer weg te denken binnen een bedrijf dat zich richt op digitale transformatie vraagstukken.

Agile maakt het mogelijk om in te spelen op de veranderende behoeftes van klanten en de customer experience naar een hoger niveau te tillen. De belangrijkste drijfveer voor Agile werken is het realiseren van een snellere levering van producten. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van organisaties om de klanttevredenheid te verbeteren en klantgerichtheid centraal te stellen binnen marketing & sales en operations. Maar hoe ga je nu om met je digitale strategie?

Belangrijk is het uitwerken van een sterke digitale strategie om doelstellingen op zowel korte als lange termijn te realiseren. Vaak zien we grote zware strategische trajecten voorafgaand aan de realisatiefase. Maar welke valkuilen brengt dit met zich mee en waar moet de focus op liggen? Een goed uitgewerkte BMC (Business Model Canvas) en/of Brandkey is aan te raden. Daarnaast zien we vaak meerdere personas en journeys uitgewerkt worden. Op zich niet verkeerd maar de vraag is of het haalbaar is om al deze personas en journeys te realiseren in een eerste versie van een product. Een goed alternatief zou kunnen zijn het uitwerken van één persona en daarin de meest waardevolle en voorkomende sociaal emotionele behoeften, demografische kenmerken en voorkeuren te beschrijven die voorkomen bij meerdere personas, zo creëer je een soort super persona die (wellicht) al ruim voldoende is voor het ontwikkelen van een MVP (Minimal Viable Product) en tevens focus aanbrengt op de backlog. De kunst is wegblijven van de angst om alles te willen beschrijven, dat zou overigens ook beter bij een traditionele waterval aanpak passen. Bovendien is het de vraag of het realistisch is om de functionaliteiten op lange termijn te beschrijven in een snel veranderende (digitale) wereld, het voorbeeld van de huidige COVID-pandemie ligt wellicht te voor de hand, maar is helaas wel de realiteit.

Het belangrijkste echter is de focus op doelstellingen in plaats van op het eindproduct. De praktijk leert ons dat een digitale strategie nog te vaak is gestoeld op de ontwikkeling van het product. De bekende “stip op de horizon” beschrijft vaak de functionele kant van een product. Vrijwel alle Epics van de lange termijn doelstellingen worden uitgewerkt. Dat schept verwachtingen binnen organisaties en leidt in de praktijk vaak tot teleurstellingen en zorgt ervoor dat een Product Owner vooral bezig is met het managen van ontevreden stakeholders. Daarnaast vormt die teleurstelling vaak ook de basis voor negatieve feedback richting het team. In mijn ogen onterecht, maar dat heeft wel zijn weerslag op sfeer, werkhouding en productiviteit binnen een team. En dat komt team performance niet ten goede, je raakt in een negatieve spiraal. Beter is het neerzetten van een goede strategie die gericht is op het behalen van doelstellingen en KPI’s (Key Performance Indicators). Om vervolgens vanuit daar een eerste MVP te definiëren met daaraan gekoppeld Epics die ook daadwerkelijk de MVP beschrijven. Dat creëert een haalbaar doel en schept realistische verwachtingen binnen organisaties, zonder het belang van het behalen van de gestelde doelstellingen en KPI’s uit het oog te verliezen. Er wordt snel het gestelde resultaat behaald. Het gevolg is een positieve sfeer rondom het digitale transformatie traject, zeker niet onbelangrijk aangezien de relevante stakeholders mee zullen gaan in deze positieve vibe en doelstellingen behaalt zien worden. Wil je boven aan de trap komen, moet je beginnen bij de eerste trede.

Een bijkomend voordeel hiervan is dat je een korte time-to-market hebt. Je kunt snel live met de eerste versie van je product. Koppel daaraan een goed meetplan waarbij je zorgt dat je de KPI’s en doelstellingen meet die zijn beschreven in je lange termijnstrategie en je kunt op basis van data snel door ontwikkelen en je doelstellingen realiseren. Technische keuzes zijn hierbij van groot belang. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je als organisatie een platform ontwikkeld waarbij de afhankelijkheid van het development team zo klein mogelijk blijft. Natuurlijk staan er altijd zaken op de backlog waarbij er development effort nodig is. Maar door bijvoorbeeld te kiezen voor een component based architectuur creëer je een flexibele omgeving waarbij marketeers (op basis van data) zelf aanpassingen kunnen maken aan de customer journey op het platform of bijvoorbeeld vanuit een bestaande component stack nieuwe of tijdelijke campagne pagina’s of websites kunnen neerzetten zonder tussenkomst van developers. Bijkomend voordeel is dat het development team zich kan richten op door ontwikkeling.

Om bovenstaande te realiseren is het daarnaast van belang dat de organisatie de benodigde kennis en tools in huis heeft. Zorg daarom altijd voor:

  • Pragmatische methodiek om initiatieven (‘epics’) te beschrijven en prioriteren.

  • Dashboards om voortgang, risico’s, snelheid en business value te meten.

  • Een integrale backlog.

  • Training en coaching in agile ‘way-of-working’.

  • Juiste tooling (bijv. Jira, Confluence, Slack).

Mocht je vragen hebben over bovenstaande horen we dat graag. Vanuit Twentyseven denken we graag mee over de strategie, organisatie en ontwikkeling op het gebied van digitale transformatie vraagstukken. Tevens interessant om de blog van mijn collega Maarten Slokker te lezen met betrekking tot component based development, die hij binnenkort deelt op LinkedIn.

Vragen?

Kom een keer langs!

...maar een vraag stellen mag ook.

Torenallee 3

5617 BA, Eindhoven

Reduitlaan 29

4814 DC, Breda