Vijf waardevolle randvoorwaarden voor een succesvolle digitale transformatie!

Ben Reineke

@benreineke07-04-2023

Digitale transformatie is een begrip dat voor veel  bedrijven het afgelopen decennia core business was, maar voor veel B2B bedrijven is dit nog steeds een hoofdpijndossier. Hoe kan dat? En waar moet je rekening mee houden?

Digitale transformatie zorgt er in de kern voor dat je nieuwe bedrijfsprocessen, cultuur en klantervaringen creëert, of bestaande wijzigt. Het biedt een unieke kans voor het vereenvoudigen van kernactiviteiten van een bedrijf, waardoor je sneller kan reageren op marktontwikkelingen.

Dat hiervoor inzicht in een ideale en uniforme klantreis van belang is lijkt mij evident, toch blijft dit een uitdaging voor veel B2B bedrijven. Een klantreis gaat vaak over meerdere afdelingen van een organisatie. Denk daarbij aan sales, marketing, operatie, arbeidsmarktcommunicatie, service afdelingen en afdelingen die zich bezighouden met de verkoop en distributie van bijvoorbeeld onderdelen. Te vaak zien we nog dat deze afdelingen een eigen unieke klantreis hebben en daarmee een geheel eigen marketing en digitale strategie erop nahouden.

Veel bedrijven zien digitale transformatie dan ook als de grootste risicofactor van hun organisatie. Bestuurders en leidinggevenden kijken daarbij vooral naar bedrijfsvoering. Bestaande activiteiten en verouderde technologie-infrastructuur vormen een gevaar voor de snelheid die nodig is om -digital native- bedrijven of anderen die wel snel digitaal transformeren te kunnen bijbenen. Om daarin mee te kunnen gaan, is de juiste mentaliteit nodig: veranderen. Zo kunnen bestaande werkwijzen kritisch tegen het licht gehouden worden. En kan voorkomen worden dat digitale transformatie tekortkomingen en de afstand met concurrenten vergroot.

Waarom lukt het de ene partij wel om snel te transformeren en blijft het voor anderen een uitdaging? Een simpele oplossing en verklaring is er niet. Wel zien we enkele randvoorwaarden die van belang zijn.

1. Stakeholdermanagement en een helder doel

Bereid het bedrijf voor op verandering. De eerste stap in een digitale transformatie is het vaststellen waarom het anders moet. Wees kritisch en stel de juiste vragen:

  • Is je organisatie bestand tegen een disruptieve markt?

  • Voelt je team zich in staat om te innoveren?

  • Hoe zitten bedrijfsprocessen in elkaar?

  • Begrijpt iedereen zijn rol en de bedrijfsvisie?

  • Hoe goed stroomt de informatie binnen je organisatie?

  • Zijn onze technische oplossingen in staat om te innoveren?

  • Weet je hoe je de waarde meet die je wilt gaan creëren?

  • Ga ik mijn klanten hiermee beter bedienen?

Kijk onbevooroordeeld naar de technologie die de organisatie dagelijks gebruikt. Onderzoek hoe data wordt ingezet en noteer eventuele tekortkomingen in competenties, middelen of draagvlak voor digitale verandering. Of haal inspiratie uit wat concurrenten doen en wat er in andere branches gebeurt. Vind toepassingen die waarde toevoegen aan de strategie van je bedrijf. Dat geeft bestaansrecht aan de digitale transformatie. Door dit vervolgens te delen met alle betrokken stakeholders vergroot je het draagvlak voor verandering. Definieer niet alleen het probleem en de kansen, maar creëer ook een beeld van het programma zelf. Hoe organiseer je de transitie terwijl dagelijkse werkzaamheden doorgaan. Stel (een) product owner(s) aan en creëer agile processen.

2. Digital gaat over verbinding

Deze tip lijkt technisch maar bedoeld wordt vooral dat één van de belangrijkste kenmerken van digitale technologie de onderlinge verbondenheid tussen mensen behelst. Succesvolle teams zijn zich hiervan bewust. Zij kijken niet alleen naar de kwantiteit van de verbindingen tussen mensen, maar ook naar de kwaliteit ervan. Wie kent wie? Wie gaat voor welk vraagstuk naar wie? En hoe voorkom je dat je als leider te veel alleen intern gerichte connecties hebt? Een digitale transformatie en innovaties beginnen bij het gesprek tussen mensen.

3. Zorg voor specialisten in je team

Specialisten zijn de sleutel tot elk high-performance team. Je kunt onmogelijk je eigen werk goed doen als je dat van iemand anders (erbij) doet! Waar creativiteit en technologie samenkomen ontstaat innovatie, dit biedt merken verreweg de meeste kans op succes. Het zijn dan ook niet zelden samenwerkingen tussen verschillende creatieve en technische teams die magie tot stand brengen. Vanuit deze filosofie is dan ook een - relatief - nieuw model van verbonden specialismen ontstaan, vrij van silo's en inefficiënties: full specialism!

Digitale transformatie is een vak apart. Het valt of staat met een goed veranderprogramma waarin kennis en expertise geborgd is. Zowel kennis van digitalisering als ervaring met het tot stand brengen van verandering. Het intern opzetten en de juiste teamspelers vinden voor een digitaal transformatie traject is lastig. Wel beschikken medewerkers over unieke kennis van de organisatie. Deze kennis is waardevol voor het selecteren van de toepassingen die waarde toevoegen aan de organisatie, en voor het accepteren van nieuwe werkwijzen. Het ideale team bestaat daarom uit een combinatie van interne en externe experts. Externe experts nemen technische kennis, ervaring in het realiseren van verandering en commerciële kennis mee. Interne experts dragen bij aan kennis over de markt, klanten en operationele werkzaamheden. Deze combinatie vormt het ideale kernteam dat de drijfveer is achter de digitale transformatie.

4. Zorg voor een technisch composable en schaalbaar landschap

"Cutting edge technology" is de drijfveer achter het ontwikkelen van een digitale strategie en customer journey. Je ontwikkelt een minimum viable product (MVP) en door met snelle iteraties de feedback van klanten (data) te verwerken krijg je steeds meer tractie. Om dit überhaupt snel en efficiënt te kunnen doen heb je een composable architectuur nodig zodat je direct kunt inspelen op een veranderende vraag in de customer journey. Daarnaast moet je je platform direct schaalbaar opzetten zodat je technisch kan inspelen op de groeiende vraag. Dit verlengt ook de levensduur van je platform, je wilt niet iedere 3 jaar je volledige platform herbouwen. Die investering kun je beter steken in het constant verbeteren van je platform en dus customer journey.

5. Creëer een cultuur die samenwerking aangemoedigd, zowel intern als extern

Een digitale transformatie vraagt veel van een organisatie. Het leidt tot een ingrijpende wijziging in de driehoek van mensen, processen en systemen. Om uit een digitale transformatie en innovaties daadwerkelijk het rendement te halen dat je van tevoren voor ogen hebt, is het dus belangrijk dat je alle stakeholders betrekt en een stem geeft, eindgebruikers centraal stelt en een heldere visie en strategie creëert die de basis vormen voor een roadmap. Je moet flexibel zijn en blijven en aanpassingen maken op basis van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld gebaseerd op data. Agile is de aanpak die hierbij het beste past. Samenwerken aan het behalen van nieuwe en gemeenschappelijke doelen bepaalt het succes van elke verandering. Dit gaat ook op voor digitale transformaties.

Conclusie

Digitale transformatie vindt plaats wanneer organisaties digitale technologieën integreren in al hun activiteiten. Dit helpt bedrijven te groeien en te concurreren door te reageren op veranderende markten en hun klanten beter van dienst te zijn. Door de juiste oplossingen te vinden en te investeren in de juiste veranderingen, kan jouw bedrijf streven naar digitale volwassenheid en de komende decennia floreren.

Zoekt jouw bedrijf een technisch specialist op het gebied van platform ontwikkeling om te ondersteunen bij jullie digitale transformatie?

Wil je meer weten over hoe we bij Twentyseven bedrijven zoals IMCD, Royal HaskoningDHV en Partou helpen bij hun platform ontwikkeling en hun digitale transformatie, neem dan contact op.

Vragen?

Kom een keer langs!

...maar een vraag stellen mag ook.

Torenallee 3

5617 BA, Eindhoven

Reduitlaan 29

4814 DC, Breda