Proces

Full-specialism vs Full-service

Wij geloven dat de wereld van digitale bureaus aan het veranderen is. Van full-service bureaus met multidisciplinaire-teams, naar full-specialist agencies binnen een collectieve familie. Een full- specialized team in een bespoke Agile proces betekent minder overhead en meer waarde.

Uitblinken in je eigen vakgebied, de beste willen zijn, samen werken, netwerken. Zonder overhead en zonder ego! Wij geloven in specialisme.

Full-service

Full-specialism

Bespoke Agile

Bespoke Agile project management gericht op het verbeteren van productiviteit.

  • Teamleden hebben veel meer te zeggen over het project en hebben vaak meerdere afwisselende rollen; strateeg, developer, ontwerper, projectmanager, Agile coach.

  • Het team wordt per sprint samengesteld op basis van de backlog, en de op dat moment relevante taken die uitgevoerd dienen te worden voor het behalen van het doel. De lead developer is altijd betrokken om kwaliteit te borgen.

  • Het ontwerp van een projectresultaat ontstaat gaandeweg en wordt niet of nauwelijks vooraf bepaald, het team kan direct waarde leveren.

  • Projectstappen (mijlpalen, tussenresultaten) worden in kleinere delen geknipt (sprints) waardoor het werk overzichtelijker wordt en er sneller bijgestuurd kan worden.

Het Agile manifesto

Mensen en interacties

boven processen en hulpmiddelen

Werkende software

boven volledige documentatie

Samenwerking met de klant

boven volledige documentatie

Inspelen op veranderingen

boven het volgen van een plan

De voordelen

  • Door de iteratieve aanpak kan het project in een andere richting bijgestuurd worden als dat nodig is.

  • Door het regelmatig opleveren van tussenresultaten komen problemen en fouten eerder aan het licht, en kan in een vroeg stadium worden bijgestuurd.

  • Geen (tot vrijwel geen) overhead omdat alleen rollen worden ingezet tijdens een sprint die daadwerkelijk waarde toevoegen.

  • Door de relatief korte iteraties is de voortgang van het werk zichtbaarder wat motiverend werkt voor het team alsmede meer inzicht geeft in de voortgang aan opdrachtgevers.

  • De planning van het project gaat op basis van kleinere stories realistischer dan het plannen van alle epics in een keer.

Kom een keer langs!

...maar een vraag stellen mag ook.

Torenallee 3

5617 BA, Eindhoven

Reduitlaan 29

4814 DC, Breda