Web Accessibility - Toegankelijkheid voor iedereen!

Peter van Gennip

@petervangennip26-07-2023

Toegankelijkheid (of accessibility), wat betekent dat eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Kort gezegd houdt het in dat websites en online content ontworpen en ontwikkeld moeten worden op een manier die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht beperkingen of beperkte mogelijkheden. Het draait erom dat elke gebruiker, of ze nu visuele, auditieve, motorische of cognitieve uitdagingen hebben, de website moet kunnen gebruiken en begrijpen.

Laten we eens kijken naar de verschillende groepen mensen die profiteren van een toegankelijke wereld. Stel je bijvoorbeeld voor dat je visuele beperkingen hebt. Webtoegankelijkheid zorgt ervoor dat websites alternatieve tekst voor afbeeldingen bevatten, zodat een screenreader de inhoud kan voorlezen. Of stel je voor dat je motorische beperkingen hebt en moeite hebt met het bedienen van een muis. Webtoegankelijkheid zorgt ervoor dat websites keyboardnavigatie ondersteunen, zodat je met behulp van toetsenbordopdrachten door de website kunt navigeren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe webtoegankelijkheid het leven van mensen met beperkingen kan vergemakkelijken en hun online ervaring kan verbeteren. Maar zelfs gebruikers zonder beperking kunnen baat hebben bij een toegankelijk ontwerp, vooral wanneer ze zich in beperkende situaties bevinden, zoals:

  • Het lezen van ondertitels voor een video in rumoerige of stille omgevingen.

  • Het aanpassen van de helderheid van het scherm in een donkere of lichte kamer.

  • Het lezen van een transcript van een presentatie om de geleerde informatie te versterken.

  • Het gebruik van het toetsenbord om door een website te navigeren wanneer de muis niet werkt.

Basisregels
Door het toepassen van een aantal basisregels tijdens de ontwikkeling en het toevoegen van content, kun je met minimale inspanning een grote groep mensen van informatie voorzien.

1.     Goed structureren:

Door gebruik te maken van duidelijke koppen, alinea's en lijsten wordt de content gemakkelijker te begrijpen voor iedereen, beperkt of niet beperkt, inclusief screenreaders.

2.     Afbeeldingen:

Afbeeldingen op websites moeten voorzien zijn van alt-tekst, een tekstuele beschrijving van de afbeelding. De alt-tekst wordt getoond wanneer de afbeelding niet zichtbaar is en wordt voorgelezen door screenreaders. Gebruikers met visuele beperkingen begrijpen hierdoor waar de afbeelding over gaat.

3.     Formulieren:

Maak gebruik van labels en het "for" attribuut, zodat gebruikers met visuele beperkingen de formulieren kunnen begrijpen en invullen.

4. Videos:

Video's moeten ondertiteling hebben voor dove of slechthorende gebruikers, zodat zij kunnen begrijpen waar de video over gaat.

5.     Kleuren:

Kleurencombinaties op de website moeten zorgvuldig worden gekozen om de leesbaarheid te garanderen, ook voor mensen met kleurenblindheid.

Webtoegankelijkheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars. Elke dsicipline heeft zijn eigen rol in webtoegankelijkheid. Zo dragen ontwikkelaars, UX- en visual designers, content creators en Q&A bij aan een toegankelijk internet voor iedereen.

WCAG
Gelukkig hebben we de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dit zijn richtlijnen die zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en een internationale standaard vormen voor het meten van de toegankelijkheid van webcontent.

Wet- en regelgeving
Sinds 2018 is digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht voor Nederlandse overheidsinstanties en instellingen uit de (semi-)publieke sector. Ze moeten voldoen aan de eisen van WCAG, niveau A en AA. Vanaf juni 2025 geldt echter de European Accessibility Act (EAA), die vereist dat websites en andere digitale producten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Bedrijven die niet voldoen aan de EAA kunnen vanaf juli 2025 boetes krijgen van de Nederlandse overheid. De hoogte van deze boetes is nog niet bekend.

Toepassing Twentyseven
Bij Twentyseven hanteren we voor elk project veel van de richtlijnen waarmee we aan een groot deel van de toegankelijkheidsregels voldoen. Ook denken we mee met content editors om content zo toegankelijk mogelijk te maken. Op deze manier zorgen we ervoor dat de platformen die we ontwikkelen door zoveel mogelijk groepen gebruikers kan worden gebruikt.

In overleg is het ook mogelijk om te voldoen aan het hoogst haalbare WCAG niveau; AAA. Dit gebeurt vaak in combinatie met certificering, zoals het waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Kortom, webtoegankelijkheid is erg belangrijk voor het creëren van een inclusieve online omgeving. Het zorgt ervoor dat iemand met een beperking in staat is om volledig deel te nemen aan het digitale landschap en gelijke kansen heeft. Daarnaast draagt een toegankelijk platform bij aan de gebruiksvriendelijkheid van het platform en biedt het voordelen ten op zichte van zoekmachineoptimalisatie.

Bij Twentyseven streven we naar webtoegankelijkheid in al onze projecten. Wij vinden dit belangrijk, het web is immers voor iedereen.

Vragen?

Kom een keer langs!

...maar een vraag stellen mag ook.

Torenallee 3

5617 BA, Eindhoven

Reduitlaan 29

4814 DC, Breda